?

Log in

ode (n.) + audience (n.) + aesthetic (n.) + tragedy (n.) + comedy (n.) + melody (n.) + parody (n.) + rhapsody (n.) + psalm-ody + Theravāda (= Стара-вада! = Старе вчення!): Що стоїть на заваді і що заважає зрозуміти спільні етимони слів ода та аудиторія та естетика та вадити та вадитись (з усіма їхніми похідними: вада, звада, завада, довада, вадкий, заважати, звадитися, розвадитися ітд.)? Та заважає своїм касна-крикунством та голослівним галасуванням та пустопорожньою псалмодією - саме деслов'янізована та деіндоєвропеїзована російська: ось Фасмер навіть не згадує українське слово з його лексичним та семантичним полем. Треба заглянути в український Етим. Сл. за "вадити". Інший доказ - чому справжня слов'янська філософія російською - неможлива, хіба що трагікомічні недоумки та касна-кромішні невігласи - досконало вивчать українську. А отепер знайдімо естетику прізвиськ для знемовлених недолугих українців: бо від кого ж росіяни мали б вивчати українську?

ва́дить — «спорить, клеветать», диал. «манить, обманывать», новгор. [єдине, що збереглося в історичній російській з Новгородщини!] (Преобр. 1, 62), др.-русск., ст.-слав. вадити κατηγορεῖν [катеґорейн: етимон спільний: громадянські та громадські мово-категорії громади! - ото суспільна та громадська функція українського концепту "вадитись" словами!], обадити «calumniari», болг. оба́дя, оба́ждам «извещаю», словен. váditi «заявлять, подавать жалобу, сознаваться; приманивать», чеш. vaditi «мешать», слвц. vadit’, польск. wadzić «раздражать», каш. wadzyc «кричать, бранить». Родственно др.-инд. vádati (1 л. мн. пф. ūdimá) «говорит, возвещает, выдает», ср. з. «ссориться из-за» (с приставкой ара-«порицает»), др.-инд. vādas «высказывание, спор», кауз. vādáyati «говорит, заставляет звучать», греч. αὑδή «звук, голос, язык», αὑδάω «кричу, говорю», возм., также д.-в.-н. farwâʒan «проклинать, опровергать», др.-сакс. farwâtan «отрицать, опровергать, проклинать», лит. vadìnti «звать, называть»; см. Уленбек, Aind. Wb. 269; Траутман, BSW 337. Производным от ва́дить является ва́да «ссора, сплетня». Если возможен переход знач. «ссориться» > «манить», «приучать», то сюда же можно отнести русск. ва́да «повадка, привычка», ва́дить(ся) «приучать, привыкать», словен. váditi — то же. Горяев (ЭС 38) и Преобр. (1, 62), несмотря на отсутствие («подвижного»?) s, сравнивают эти слова с др.-инд. svadhā́ «привычка, обычное состояние», авест. χvaðāta- «добровольный», греч. ἔθος «обычай», лат. sodālis «товарищ» (*su̯edhālis). Поскольку нельзя отрывать приведенные выше др.-инд. vádati и vādáyati от ва́дить, предположение о родстве с греч. ὠπέω «толкаю», ἔπει ̇ ἐρεθίζει (Гесихий) у Эндзелина (Don. Natal. Schrijnen 398) и Зубатого (AfslPh 16, 407) едва ли вероятно, точно так же как сравнение Преобр. (1, 62) и Младенова (570) с гот. gawadjan «обещать, давать обет».

Ірина Фаріон
ВІРШІ СИЛЬНІШІ ЗА КУЛІ...


І "кацапо-піща" (=касна-страва) і москво-млин і суржико-жорна -
Римують з виродженим та потворним "россо-порно":
Ото нам найглибинніша норма:
Геть від Москво-монстра та його їзьіко-корму!

На їзьіке
[МФА:ед. ч. jɪˈz̪ɨk: нарешті навчімося правильно "праізнасїть"- МФА: [prəɪznɐˈsʲitʲ] -
російську:
вимовляймо її мовою!] воєт Сада-вой - каснаїзьічнїк і касна-ґлазаносєц:

"Дафайтє пасмотрїм [МФА: pɐ-smɐˈtrʲetʲ] друґ друґу ф ґлаза":
Но адїн касна-ґлаз протїф - а друґой нї за!
Ачєй у нїво ньйєт, славянскіх, нїкаґда
[МФА: nʲɪ.kɐg.ˈda]:
Їба їво слєпова-ґлухова-нїмова
[МФА: nʲɪˈmoj] - парадїла Масква!

Ото й доказ: з чого зліплена невчасна та сліпа чілавєко-кацапо-прищепа - бо знеукраїнена та знемовлена та розщеплена людина!

ФУ́РІЯ, ї, жін. 1. Кожна з трьох богинь помсти в давньоримській міфології.

Ото три Фурії:

Фурія-Причепа -
Проти касна-Прищепи!
Фурія-Халепа -
Проти россо-Недотепи!
Фурія-Дурепа -
Кацапів знеклепа!

Пригадайте (="нада прїпамінать": каснаїзьічнїкі й гадки не мають що то отаке, бо не мають слова "гадка"!) собі некмітливі та недотепні "ґаспада" касна-немовлята - "їзьіка-заґадку" (розгадка загадки: якщо в їзьіке - нема навіть ні слова "гадка" - то без індоєвропейського та слов'янського континууму української мови нерозгадна є "касна-заґадка" та природа російської мови та вимови!):

"Нїдатьопьі"-маскалята -
"Дотепність" не мають!
Чехов дав їм слово кляте:
Геть отую зграю!

Коли МОСКАЛЯТА прозріли? - Коли ҐЛАЗА вкрали у поляків!
22 серпня 2007 01:59:00

Коли УКРАЇНЦІ засліпли? - Коли їм ҐЛАЗА прищепили маскалята (штучного москвоума -
КУМЕДО-ОКСЮМОРОН: "очевидці" ґлазоносці - "свідчать" сліпими неслов'янськими ґлазамі про українську мову: ото історична пародія - за яку винуваті немічні та недорікуваті та засліплені українці!):

Для найочевидніших та найнаочніших велеречивих речей -
У мово-недорік - очей дастьбі!
Загрузли з "ґлазамі" в неслов'янський ґлей:
Шевченка та мовоньку забули! - Далебі!
ОЦЕ ОСЬ ЯК: ОТАК! (= ОСЬ ТАК!). Цікаво, що для "оце" - совєто-словник вже не верзе "розм." - та й неохочий пояснити звідкіля ОТАМ мовонасущне "о-"!

Чому отеперішні та нинішні українці - не вживають слова ОТЕПЕР (ОСЬ-ТЕПЕР)? Бо чогось саме отакого  - дастьбі в російській: отому для "сїйчас" - КАЖУТЬ недоречне "зараз"! Часо-вказують та дейктично показують по-російськи, російським концептом-духом ("сїйчас": МФА: [sʲɪ(ɪ̯)ˈt͡ɕas]) - але через українське слово ("зараз" - концепт якого ґвалтують російським концептом). І не вживають для "сїйчас" оте українське та доречне -  "отепер/тепер". Отому й неспроможні показати-вказати-сказати-доказати - своє місцезнаходження в українському часі: животіють безкоординатно, без органічної мово-вісі, уточненої точки, часоцентру - розгублені, ніким не мово-вказані чи вказівно доказані: ОТОЖ - в СУРЖИКУ (в суржиці)!

Та бач: оте саме слово ТЕПЕР - постало через отой дейксис, вказівний займенник "ТЕ" (ТО) та порядковий числівник "ПЕРВЕ": ОТУ нашу ОТЕПЕРІШНІСТЬ (=ось + те +  первісніше: ЧАСОВА ПЕРВІСНІСТЬ) -  розуміємо саме через оту індоєвропейську ВКАЗІВНІСТЬ! "Зараз" - не може бути "тепер", "тепер" - є ранішим за "зараз" (за = поза, поза-раз - є пізнішим за "тепер" - "зараз" є за, поза отим "отепер/тепер")!  "Ось" не є розмовним, "тепер" - також не є розмовним для совєтословника, але їхня українська та природна синтетика ("отепер"), за словником, якимось чудом, стає розмовною. Ото логіка!

ОСКІЛЬКИ російська не має ДЕЙКТИЧНОЇ, вказівної синтетики між словом ОСЬ- та іншими словами - то знемовлені російською вкраїнці, саме ОТАКІ недоріки-вкраїнці, гадають, що мово-показувати (=мово-казати!) не годиться, що то є просто-розмовно чи просто-народно (отак невігласи прозивають точну та уточнювальну та вказівну мововлучність, та саме отак, касна-недолуго, вказують на одвічну українську, індоєвропейську органіку мови)!

Покажімо ж знемовленим українцям вказівну мовомогутність української: мовопромовність внутрішньої форми та внутрішнього духу індоєвропейських мов, успадковані з найпрадавнішої індоєвропейської органіки - якої в російській обмаль чи дастьбі!

Насамперед - щодо спільного етимону й кореня індоєвропейської органіки та ґрунту - ану покажімо (=провчімо, доКАЖІмо) недорікам як порозумнішати (і де саме  індоєвропейські раки зимують: казати = показувати = вчити ітд.: киньмо в недорік мово-диск!): deictic (вказівний) = disk (n.)-диск, teach (вчити) = decent (docere:  вчити) = diction (dicere: казати, dicere est docere: казати є вчити!) = token = digit = doctor = doctrine = dogma = docile = dignity = paradigm = dictator = veridical (правдомовець) = dictate = abdicate (v.) = dictionary = indication = index = dexter-ity (десниця) = doxology = orthodox = judge (складне: суддя, судити, казати закон) = judgment (судження) etc. Ото індикатор мововіри правовірним мововірянам.

А отут та отепер продовжімо отак: Антоненко-Давидович казав отаке про "так/отак":

§11. Так чи отак? „Усякi бувають дива. Так iдеш собi лiсом, коли бачиш...“ — читаємо в одному оповiданнi. Усе нiби гаразд у цих двох реченнях, але чомусь не задовольняє слово так на початку другого. Якби друге речення починалося ствердженням певної подiї чи явища, про що мовилося в першому, тодi слово так було б на своєму мiсцi, як це бачимо в творi I. Нечуя-Левицького: „Пан не згоджувавсь брати назад того поля. Так воно й стояло цiле лiто толо- кою“. Якщо речення не являє собою логiчного завершення щойно сказаного, а висловлює загальнi мiркування, звiсно, пов’язанi певною мiрою з усiм по- переднiм текстом, тодi краще послугуватися прислiвником отак: „Отак жив Чiпка, рiс, виростав у голодi та холодi, у злиднях та недостачах“ (Панас Мирний). Ми спинились над цими двома словами, якi, будучи дуже схожi одне з одним, мають, проте, рiзнi нюанси, тому, що раз у раз натрапляємо в худо- жнiй лiтературi й публiцистицi на фрази з початковим словом так замiсть отак, про яке нiби забули автори. Вiдбувається це, видимо, пiдо впливом росiйських зразкiв, де прислiвник так в аналогiчних фразах — дуже поши- рений: „Эти явления замечались и раньше. Так, еще в прошлом году, мы наблюдали...“ Прислiвник отак iнколи буває синонiмом слiв наприклад, примiром, як це бачимо в першiй фразi: „Усякi бувають дива. Наприклад (примiром), iдеш собi лiсом...“ Iз цього видно, що й у наведеному на початку реченнi бiльше пасувало б слово отак: „Отак iдеш собi лiсом...“, — тимчасом як у реченнях „Темрява була така густа, що ми не бачили, чи їдемо ще селом, чи в’їхали вже в лiс. Так, це був лiс“ вiдчуваємо, що тут треба поставити тiльки слово так.

Отак і так; Так і отак — уживається в розповідях при згадці, повторному повідомленні про що-небудь. А жіночка молодая Кинулась до пана, Розказала — отак і так (Тарас Шевченко, II, 1963, 128).

То сяк, то так; То так, то сяк див. так; То там, то сям (там, тут); То тут, то тамдив. там; То туди, то сюди див. туди.
То сим, то тим боком див. бік.

Дейксис-вказування кацапською головою, не лиш кацапо-перстом (ото не божий перст) - примушує недорік до російської та до суржика:

Ото дейксис - кацапо-поклоном,
Потворним кріпацьким полоном!
Розкріпачмось мово-плоттю-й-кров'ю - мово-лоном:
Мово-блискавкою-й-громом - мово-дзвоном!
Вкажімо на мово-вічність мово-троном!
Ану мово-зрозуміймо: "Їво - їба касна-каардїнатнава і касна-ґарїзонтнава антїукраінскава  русскава"!

Як нинішнім та отеперішнім українцям притьмом та безпосередньо, таки отут та отепер, зрозуміти "русскій мїр" та штучну, антислов'янську, деіндоєвропеїзовану російську? Просто загляньмо в небокрай та земні обрії ("ґарїзонтьі" - неслов'янське слово!) - та на чотири сторони світу!

Побачмо, почуймо, порівняймо, зрозуміймо - та зарАз зорієнтуймось в українській безкраїй, сучасній россо-розгубленності: оті дві мови та оті два світи - радикально іноприродні, бо вони світяться докорінно й донебесно відмінно: СВІТ - ото не "МЇР"! Сліпі та засліпені українці - стали неслов'янськими "ґлазогосцями" та глухими, нечуйними, анти-маяковськими маскалями! Послухай та почуй зкацаплений українцю - глянь і побач змоскалений українцю!

Мовою: Схід, Захід, Північ, Південь
На їзьіке: Васток, Запад, Сєвєр, Юґ


Сонце сходить на Сході і заходить на Заході: узгодження природи та мови! Але ось нам для порівняння "внутрішньої форми слів" (вивчімо ж Потебню) - штучною, неприродною російською:

"На Вастоке - вастїкаєт і тїчот кацапа-солнце",
На Сході сходить Вкраїни [Deus dator]
Сонце-Дажбог,
"На Западє - западаєт і падьот кацапа-падшеє солнце"!
На Заході заходить мовне сонечко: у нашій сторонці!
Котра ж мова ПРИРОДНА з отих двох?
Вкраїнцю, схаменися - заглянь ув віконце:
Москаль тече й паде на тебе - він ще не здох!
"На Севєрє москво-севрюк холадам ходїт:
На Юґе москво-сквєрна ґарячую смерть находїт
:
Їба как антї-солнце-смєрть западаєт-заходїт"!

Вивчаймо москво-скатологію москво-скверни!
Нехай москаль в Україну - ніколи не поверне!
Статус та стан якоїсь мови та якогось слова - радикально визанчається лексичним та семантичним полем. Окремі слова, але не й ціле поле, потрапляють до якоїсь мови, імпортуються отуди, або втрачаються через вплив якогось чужого, інородного, субстрату. Найочевидніший приклад: російська має "важно" ітд. - але не має "вага", себто не має центру лексичного поля, отак російська є деетимологізованою та зредукованою семантично: росіянин не може думати поважно та уважно та відважно про саму російську (отих трьох слів - також дастьбі в російському лексичному полі!), хіба що вивчить українську.

Те саме спостерігаємо й з іншим основним індоєвропейським словом в деіндоєвропеїзованій та деслов'янізованій російській: "РИНУТИ".

Тож - пірнімо та пориньмо ["дафайтє паґрузїмса"] в спогади про мову!

І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав [то поринав: мова рясно рине куди собі зволіє].

І блєдный мєсац ф эту пору
Адїн мєж тучамі мєлькал.
Как будта чолн ф бурлївам морє,
То выплывал, то утапал.

Ото россо-реологія: "
ізнурьоннава русскава чілавєка і їзьіка" [виснаженого, знеможеного]! Радикальна, докорінна різниця мов!

Вириньмо з прадавньої мовоорганіки та й таки отепер зриньмо й затопімо мовою деслов'янізованих касна-калік!

Мовою маємо:
ВИНИКА́ТИ, ає, недок., ВИ́НИКНУТИ, не; та ЗНИКАТИ і рідше ІЗНИКАТИ, аю, аєш, недок., ЗНИКНУТИ і рідше ІЗНИКНУТИі розм.ЗНИКТИ і рідше ІЗНИКТИ, кну, кнеш;

А касна-лєксїкай-їзьіком маємо ВАЗНЇКНУТЬ-ВАЗНЇКАТЬ/ і нема СНЇКАТЬ/СНЇКНУТЬ - є лиш ІСЧЕЗАТЬ/ІСЧЕЗНУТЬ (ЩЕЗНУТИ): про що отеє мово-свідчить?

Мовою є, знову - але, не все маємо й російською, теє багато чого доказує:
ВНИКАТИ, аю, аєш, недок., ВНИКНУТИ, ну, неш, + УНИКАТИ, аю, аєш, недок., УНИКНУТИ, ну, неш + ЗАНИКУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗАНИКНУТИ, ну, неш, + ПРОНИКАТИ, аю, аєш, недок., ПРОНИКНУТИ і ПРОНИКТИ, кну, кнеш + ПОНИКАТИ -1, + ПОНИКАТИ -2, аю, аєш, недок., ПОНИКНУТИ, ну, неш; + НИКАТИ, аю, аєш, НИКНУТИ, ну, неш, док. Однокр. до никати. + НИКНУТИ 1, і НИКНУТИ 2 + ПРИНИКАТИ, аю, аєш, недок., ПРИНИКНУТИ
Та, панове-недомове, примушують й нас переживати та відчувати суржико-час та шизо-час та "сїйчаснасть стаящева їба на-стаящева врємєнї, сїрєчь - касна-ентрапію нїґілїстїческава русскава ума-їзьіка"!

Ану гляньмо на ОТЕПЕРІШНЄ шизо-суржико-стадо:

20.08.2016 | 15:13
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко взяв участь у відкритті VI Всесвітнього Форуму Українців... Віце-прем’єр-міністр від імені Уряду привітав усіх українців, які приїхали на Форум – а це понад 300 делегатів із 36 країн світу.
«Ми всі в Уряді знаємо, що 25 років тому, якби не українці у світі – українцям тут було би набагато важче вибороти незалежність. Ми відчували тоді підтримку і, щонайважливіше, відчуваємо її зараз ОТЕПЕР/ТЕПЕР в часи російської агресії проти України», - [СУРЖИКО-] наголосив В’ячеслав Кириленко
.
Окремо Віце-прем’єр-міністр привітав 16 українців, які приїхали на Форум із Росії. Зазначив, що українській громаді зараз ОТЕПЕР/ТЕПЕР [бо в ОТЕПЕРІШНІЙ момент та час] там важко, як ніколи

Фаріон (22 серпня 2016, 14:42): Пані, ви ж так боролися з тим, що зараз ОТЕПЕР/ТЕПЕР запроваджуєте, коли були депутатом від фракції Народний фронт із теперішньою [не "ШИЗО-ЗАРАЗНОЮ"? - бо "ШИЗО-ЗАРАЗ" запроваджуєте?] нульовою народною підтримкою! Що за дивнії метаморфози?

Read more...Collapse )
Прапавєдуєт їба ґаварїт прарок їво-новава-арфаепіческава-іба-нїарфаґрафіческава русскава їба-касна-клєптаманнава антїславянскава міра - Нїцше:

Па ту старану дабра і зла
[і па ту старану аднаабразнава аа! і бєзабразнава вава!]

Прїлюдїя к фїласофії будущева
[сїрєчь будущева антї-а-а і антї-ва-ва!]

http://lib.ru/NICSHE/dobro_i_zlo.txt
247
     Как мала внїманїя удїляєт русскій стїль блаґазвучію і слуху, эта вїдна
із  тАВО факта, чта імєнна русскіє выдающієся музыканты пїшут  плоха. УКРАІНЄЦ нї
чітаєт РУССКІЙ ТЄКСТ вслух,  он  чітаєт нї  для уха, а  толька ґлазамі [НЇ АЧАМІ!]: 
он прячет прї этам сваї [украінскіє] ушьі  ф ящьік.  

Read more...Collapse )

Не бідкаймося недолуго: знеукраїнених українців переконали
нефілософською, штучною, зредукованою, самонеусвідомленою,
неосвіченою, аа-вава-одноманітною російською
(їво-бєзабразнава-їба-
аа-вава-аднаабразнава
русскава ваабражєнїя-їба-абразаванїя!!!!
) - що російська переконливіша?

Російська насправді і делогізує і дегуманізує
мово-бідних
та розумо-бідолашних
українців! Та що злиденних бідолах російська остаточно збіднює і од всякого
іншого майна - про теє немічна їх нарозумити та переконати (їба бїдой убїдїть = їба бїдой разубїдїть")
жодна дотеперішня та отеперішня касна-біда?

Read more...Collapse )

Ото творчі тропізми ума (соняшник ума!) - нічого не вдієш, бо мусиш вдаватися до політичних палальних, палющих  та палких тропів! Пришестя Ріббен-Трампа - не за горами, рече пророчо рябий розум.

Дегенерація американського політичного ума - вщерть та вкрай кризисна! Почалося все з Бушів - й уквітчалося Обамою-Гіларихою!

Read more...Collapse )
Новий маркер в біографії. Касна-нашестя касна-напасти та касна-ентропії - та знемовлення мови та знесуспільнення спільнот та знегромадження громад та знерозумлення розуму - примушує мене покинути ще один форум (отам власник навіть не розуміється на різниці "вульгарний російськомовний провокатор"/"насущні вкраїномовні завдання":  форум застрягне в кацапокапітуляції. Оця отамна тема має вдосталь і про предурного дурня Гамлета та його - ГА? та АГА! - Гагакати чи не гагакати? + Агакати чи не агакати?)

Отам вже навіть й україномовних дурнів трудно здибати: нема, дастьбі!

Цуратися дурнів - чи не цуратися?

Read more...Collapse )

Profile

harnack
harnack

Latest Month

September 2016
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel