?

Log in

No account? Create an account

Хто зрозуміє забобони мови — отой спасеться! Фатум мовозабобону — суцільна байка! Забагакані заклинаннями — замкнуті й застряглі в забобонах.

Естетична дегустація мовогенів.

ОД ЇЗЬІКОКРИКУ - ДО МОВОСЛОВА ТА МОВОВИМОВИ!
ОД ЇЗЬІКОКРИКУ - ДО МОВОСЛОВА ТА МОВОВИМОВИ!

Word: молва́, Мелодія мовлення та хваління! Немелодійність мовомовчання!

Near etymology: диал. мо́лва "голос", арханг. (Подв.), мо́лвить, мо́лвлю, др.-русск. мълеа "fаmа", мълвити, ст.-слав. млъва ταραχή (Клоц., Супр.), млъвити θορυβεῖν, болг. мълва́ "молва", мълвя́ "говорю, спорю" (Младенов 310), словен. mólviti "роптать, ворчать", чеш. mluvа "речь", mluviti, слвц. mluvit᾽, польск. mowa "речь", mówić, в.-луж. moɫwić [сюда же укр. мо́ва "язык", роз-мовля́ти "разговаривать"].

Further etymology: Родственно др.-инд. brávīti "говорит", авест. mraoiti — то же, mrūitē, инф. "говорить, читать"; см. И. Шмидт, Vok. 2, 26; Бартоломэ 1192 и сл.; Бернекер, IF 8, 286 и сл.; Перссон 37; Уленбек, Aind. Wb. 193 (с оговорками — РВВ 30, 271). Ср. мол.

Trubachev's comments: [Семереньи ("Emérita", 22, 1954, стр. 159 и сл.) ставит вопрос о родстве с лат. prō-mulgāre "объявлять во всеуслышание" < *molgā "говорение, разговор"; сюда же гомер. νυκτός ἀμολγῷ "в безмолвие ночи" < *mel-g-, расширение *mel-, ср. далее авест. mar-, греч. μέλος, слав. *mъlv- из *melw-, греч. μέλπω "хвалю" (гомер.) и *meldh- в нем. melden "заявлять", хетт. meld- "давать обет, читать". — Т.]

Індоевропейськість та пам'ять концепту й форми «мовити» — найглибинніші! Відповідальність мовоукраїнців перед індоевропейським мовогеномом — звідсіля також походить й отут же укорінюється: в українській мові та українському мовленні!

Word: пуга́ть, Near etymology: -а́ю, народн. пужа́ть — то же, испу́г, блр. пужа́ць.

Further etymology: Обычно рассматривается как новообразование от пужа́ть, которое производят от пуди́ть (см.); см. Брандт, РФВ 24, 143; Соболевский, РФВ 62, 234; Преобр. II, 148 и сл., причем Соболевский предполагает фонетическое преобразование *pǫdnǫti > *pǫgnǫti и далее — пуга́ть. По мнению Ильинского (ИОРЯС 24, 1, 135), пуга́ть первонач. значило "кричать, как филин" и было звукоподражательного происхождения, ср. укр. пу́гу! — крик филина [Ось як каснаросіяни розуміють українську — на рівні кацапоптиць]. Сомнительно. Другие сравнивают с лит. bū́gti, bū́gstu "пугаться", baugìnti "пугать",  baugùs "боязливый" и объясняют п- влиянием слова пуди́ть (Остен-Сакен (IF 22, 314; RS 2, 249), Махек (Rесh. 13) (отличаясь в деталях)). Следует отвергнуть предположение о родстве с др.-инд. рūjā́ "почитание", рūjáуаti "проявляет благоговение" (Петерссон и Агрель (BSlL 46 и сл.), Леви (РВВ 32, 143). Ср. сл.

Касна-Фасмер не зкорелював би етимон, вмотивовано і фонетично і семантично, з українськими словами та смислами — та з оцим латинизмом, що уможливлено лиш мовою, яка зберегла первісні форми та семантизми:

pudendum: "external genitals," late 14c. (pudenda), from Latin pudendum (plural pudenda), literally "thing to be ashamed of," neuter gerundive of pudere "make ashamed; be ashamed," from PIE root *(s)peud- "to punish, repulse." Translated into Old English as scamlim ("shame-limb"); in Middle English also Englished as pudende (early 15c.). Related: Pudendal.

Евфонічніше: порно-россо-опуда — відпуджує, відлякує од справжнього звідання первісної мови! Сиріч: воно кацапо-impudent-тне. Mē pudet /мене пудить/ ― I am ashamed (literally, “It causes me shame”) — що недоріки аж отакі страхопуди. ОПУ́ДИТИСЯ, джуся, дишся, док., діал. Злякатися. Коні так опудились (Словник Грінченка).

КОЛОБКОМІРКУВАННЯ: ЙОГО КАСНА-ЛЇСА З'ЇЛА!
КОЛОБКОМІРКУВАННЯ: ЙОГО КАСНА-ЛЇСА З'ЇЛА!

За всіма замірами й намірами, задумами й цілями, загадками й гадками: «for all intents and purposes» (omnes intenciones et proposita)... Як міркувати мовою про мову, як зміркувати замір мови та її намір, якими мовомірками? Міркуймо чіткими замірами та намірами. Чому російська знемоволює не мову, а лиш українців? Мовоміра — завжди мовомогутня, лиш міра українців — знемовлена, россозредукована: скверна каснасофтверна: нерозумний москвоум. Мовомагія — та її звукозвучання, її мовомогутня заклинальна сила (оце не для тих — хто живе в россорозладі та каснасиндромі!).  

Міркування про українського мовоколобка — не «суржико-бєжєнца», а  мововтікача: які його мовозаміри й мовонаміри?

οὐρο-βόρος: BOROS = ЖЕРТИ, ПОЖИРАТИ
οὐρο-βόρος: BOROS = ЖЕРТИ, ПОЖИРАТИ

Апологія (= на-апо-ки-логія = на-опо-ки-логія = на-впа-ки-логія) етимологічної української! Ще б пак: паки й паки! Доки не збагнемо справжнісіньку глибинність української індоевропейськости. В російській нема отих слів: ні «пак», ані «навпаки»! Отам усе «касна-наабарот». Навпаки, пак, паки, наопак, наопач, опак, навпак, опачина… Генеративне слово «пак» — породжує органічне ступенювання: пак/паки — паче (тим паче) — найпаче, й багато інших виразів. Паралельна генеративна формосемантична еволюція: пак/паки — наопак/навпак — навпаки. 

*apo-  also *ap-, Proto-Indo-European root meaning "off, away."  

It forms all or part of: ab-; abaft; ablaut; aft; after; apanthropy; aperitif; aperture; apo-; apocalypse; apocryphal; Apollyon; apology; apoplexy; apostle; apostrophe; apothecary; apotheosis; awk; awkward; ebb; eftsoons; of; off; offal; overt

It is the hypothetical source of/evidence for its existence is provided by: Sanskrit apa "away from," Avestan apa "away from," Greek apo "from, away from; after; in descent from," Latin ab "away from, from," Gothic af, Old English of "away from."

Ото й не-поза-гадка. Чому? — Бо забули смисл українських слів гадка, гадати, загадка. «Гадати» — не є «ворожити», а «ворожити» не є «гадати», «ґадать» — не є «вгадувати» — не є «пригадувати»: спогади й здогади про нашу загадкову минувшину — знову затьмарює штучна й антислов'янська російська...ітд. Навіть з нагоди оцього сокровенно священного свята.

Meet the Zeptosecond, the Smallest Slice of Time Yet Recorded
Using an two types of lasers, researchers measured the ejection of helium electrons with previously unheard of precision: мовою

ЩОЙНО-МОЗОК - ОТЕПЕР-МОЗОК - ЗАРАЗ-МОЗОК: ЗАВЖДИ-МОЗОК!
ЩОЙНО-МОЗОК - ОТЕПЕР-МОЗОК - ЗАРАЗ-МОЗОК: ЗАВЖДИ-МОЗОК!

Don’t even try to capture a zeptosecond using a run-of-the-mill stopwatch. This tiny slice of time is a fraction of a second—so small it is equal to a single number one sitting 21 places behind the decimal point, a trillionth of a billionth of a second​...And researchers at the Max Plank Institute in Germany finally measured minute changes within an atom on the zeptosecond scale.

Але для суржиковкраїнців, навіть правильне чергування класичних, годинникових секунд — неможливе та відсутнє. Живуть і животіють й досі в  зросійщеній часоафазії, яко зрадники українського часу та української мови. Отому оте й є тривалим чи й вже вічним скандалом суржикопадіння — за що суржикософістів та сїйчасоносців настигне довічна часопекельність: їм Бог подарував моворай, а вони й надалі жеруть з гріхоплодів «россодрєва»! — Завжди повертаймось до мовосвітлих світлофорів-Вітґенстайнів! — Українцю: Quo Vadis? Камо грядеши? Куди прямуєш?  — У Правду — чи у Кривду? — Кого кривдиш? — Самого себе? — Свій рідномовний час лжезміряв та недоміркував?...


ТРІЙЦЯ МОСКВО-ВІЇВ - КРИПТО-ЛИХОДІЇВ - ЗЕЛЕНОЗМІЇВ!
ТРІЙЦЯ МОСКВО-ВІЇВ - КРИПТО-ЛИХОДІЇВ - ЗЕЛЕНОЗМІЇВ!Мистецтво-Месія -
Спасіння посія:
Мовопротидія -
Проти москво-Вія:
Ринку Лиходія -
Лукавого Змія!

Profile

harnack
harnack

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel