harnack

Про виникання та зникання слов'янськости: вникнімо й проникнімо в отеє...

МОВОВИНИКНЕННЯ УМА Й РОЗУМУ!
МОВОВИНИКНЕННЯ УМА Й РОЗУМУ!

Мово-в-никання ув ви-никання та за-никання та з-никання слов'янськости. Маємо і 1) виникання та виникнення і 2) зникання та зникнення — що отеє значить? Як отеє російською? Як слов'янськість зникає через російську?

On Generation and Corruption (Ancient Greek: Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς; Latin: De Generatione et Corruptione), also known as On Coming to Be and Passing Away is a treatise by Aristotle.  De generatione et corruptione (altgr. περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, peri geneseôs kai phthoras: Über Entstehen und Vergehen): 

МОВО-НІКЕ: МОВОПЕРЕМОГА!
МОВО-НІКЕ: МОВОПЕРЕМОГА!

Мовою: Про виникання та зникання. Жодна европейська мова не думає про жодне «унїчтаженїє»-знищення (а про φθορᾶς, Corruptione, Passing Away, Vergehen)  — як ото російська.  Отож: уникаймо зникання «унїчтаженїєм». У-никання з-никання — нема в російській мові та думці, бо нема й отих слов'янських слів (та нема й слова «думка», тож нема й чим думати, бо думати треба ж думками). «Унїчтаженїє» українськости = щезання й зникнення й знищення слов'янськости. Отак рече одноетимонна богиня перемоги та антизникання — Ніке-Nike! До парадигми зникнення та знищення («каснаїзьічньім»-МФА:[kəsnə(ɪ̯)ɪˈzɨt͡ɕnɨɪ̯]) нігілізмом — законно й переконливо належить і оце: убїдїть і пабїдїть бїдой і бїднатой (победа: «Ніке»: ото первертна інверсія в російській). Виникання  та зникання людських колін та поколінь — ото рясне поле для незниклих-незникних та незникненних врожаїв мовоума!

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your IP address will be recorded